Nábor a výběr personálu

Nábor a výběr kvalifikovaných pracovníků

Logistická společnost CIT Logistic s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která hledá do svých řad talentované, motivované a loajální zaměstnance, kterým nabízí příležitost plně využít a dále rozvíjet své vlastní schopnosti.

Nábor kvalifikovaných pracovníků provádíme pro firemní potřeby. Výběr personálu se provádí podle předem stanovených kritérií. Proces výběru pracovníků ve společnosti CIT Logistic s.r.o. začíná definováním výběrových kritérií a sestavením profilu uchazeče. Dále pokračuje oslovení vhodných uchazečů na trhu práce. První etapa se skládá ze selekce, osobního pohovoru a psychologických testů. Tyto metodiky slouží k vyloučení méně vhodných kandidátů. Druhá etapa otevírá prostor pro konečné posouzení nejlépe vyhovujících kandidátů.

Na první etapě předvýběru HR-manager provádí analýzu uchazečových dokumentů – životopis, motivační dopis, na základě kterých se vybírá dostatečné množství relevantních kandidátů. Na této etapě předvýběru pracuje náš HR-manager spolu s budoucím přímým nadřízeným, který velmi pečlivě analyzuje informace uvedené v přijatých dokumentech.

  • Ucelený proces výběru personálu
  • Nastavení kritérii pro výběr
  • Provedení osobních pohovorů - pohovor provádí HR-manager spolu s budoucím přímým nadřízeným
  • Assessment centrum
  • Psychologické testování
  • Konečné posouzení nejvhodnějších kandidátů

Logistická společnost CIT Logistic s.r.o. nabízí širokou škálu zajímavých profesních uplatnění. Nabízíme stálý rozvoj vašeho potenciálu. Podporujeme všechny zaměstnance, aby se nebáli chopit iniciativy, aby se aktivně angažovali ve své práci a dosáhli viditelných výsledků.

Volná místa společnosti CIT Logistic s.r.o. naleznete v sekci Kariéra.