Výrobní logistika - outsourcing

Komplexní služby v oblasti outsourcingu výrobní logistiky

Poskytujeme komplexní služby v oblasti outsourcované výrobní logistiky.

Do výrobní logistiky patří zejména doprava, skladování a přepravné služby, které ve výrobním procesu spojují jednotlivé výrobní procesy. Jako součást výrobní logistiky, nabízíme následující služby:

 • Skladování
 • Flexibilní zajištění personálu pro logistické operace, včetně nakládacího a vykládacího zařízení
 • Kompletace materiálů pro technologické linky
 • Odběr hotových výrobků z výrobní linky
 • Přemístění  polotovarů mezi výrobními linkami
 • Balení hotových výrobků
 • Práce se zákaznickým informačním systémem
 • Přeprava hotových výrobků - nákladní do aut a železniční vagónu

Důležitou součástí výrobní logistiky je prostorové řešení vnitřních pracovních míst – zde je nezbytné věnovat zvláštní pozornost:

 • Povaze výrob
 • Vytvoření podmínek pro nepřetržitý provoz
 • Vytváření podmínek pro realizaci flexibilních změn
 • Minimalizaci nákladů na montáž a demontáž
 • Minimalizaci materiálových toků a přepravních kapacit
 • Optimalizaci interních dopravních sítí.